Massage på företaget är en investering. Regelbunden massage förebygger arbetsskador, ger minskad stress och ökad koncentration. Med massage som ett regelbundet inslag på arbetsplatsen kan man förebygga långvariga problem och värk. Liksom annan friskvård är massage avdragsgillt för arbetsgivaren och den behöver inte förmånsbeskattas av den anställde.

Mitt koncept

Som medicinsk massageterapeut arbetar jag med aktiv företagsfriskvård. Mitt fokus ligger på att komplettera företagets hälsovård med friskvård för att i tid se tendenser till förändringar i fysisk eller psykisk hälsa. Jag använder mig av manuell behandling, friskvård och fysisk aktivitet och brinner för att vägleda och stötta människor mot en hälsosammare livsstil. Massage är ett redskap för att, i behandlande och rehabiliterande syfte, ge förutsättningar för ett aktivt liv. Det kompletteras med hälsoanalyser på individnivå och kan handla om att i samarbete med företagets övriga hälsovård arbeta med ergonomi, fysisk aktivitet och rådgivning i träning och kost.

Hur går det till?

I mitt arbete med företagsmassage är en individuell behandlingsplan ett centralt verktyg. I denna ingår diagnosticering, anamnes, planläggning av behandling samt uppföljning. Att detta verktyg är så viktigt beror på att det på de flesta arbetsplatser förekommer så olika arbetsuppgifter och därmed vitt skilda typer av muskelspänningar och smärttillstånd.
I behandlingen arbetar jag med kraftfull massage med töjningar, stretch, mobilisering och triggerpunktsbehandling. Jag har lång erfarenhet av att behandla både akuta och långvariga smärttillstånd, utstrålande värk och nedsatt rörlighet. Jag använder ekologiska produkter i alla behandlingar.
Mitt företag står för all behövlig utrustning – det enda som krävs är ett någorlunda avskilt utrymme!
Kontakta mig för diskussion av ett upplägg som passar ert företags behov!

Kontakt